Med sin låga vikt och enkla montering flyttar man med enkelhet målen färdigmonterade i fält och tack vare den extremt snabba uppställningen medför det även maximal träningstid.

Som alltid med MRT Pop-up så...

• faller måltavlan och reser sig automatiskt efter önskad tid
• kan tavlor i så väl plast, aluminium som masonit användas
• kan varje målenhet styra flera slavenheter via kabel
• har varje enhet vattenskyddad elektronik (IP54)
• finns tillförlitlighet i en robust konstruktion
• integreras målet utan problem med äldre system

Nytt för MRT Pop-up v2.0

• Helt ny kontrollpanel av membrantyp
• Enkel justering av träffkänslighet, antal träffar samt tid målet är fällt
• Ny motor med specialutvecklad utväxling för maximalt vridmoment
• Integrerad radiomottagare
• Möjlighet till programmering på plats
• Lägre strömförbrukning
• Lägre underhållskostnader

Reservdelar

Vi har alltid ett gedigert lager av reservdelar hemma till så väl nya
som äldre modeller av skjutmål (som tidigare sålts av Canaxa).
Det som inte finns beställs hem så snart en förhandsbokning av
reparation gjorts för att hålla löptider så korta som möjligt.
Allt för att produkten åter igen ska återgå till övning för det är där
den hör hemma och gör nytta.

Tillbehör

Det finns uppgraderingar och tillbehör till samtliga av MR Targets
mål. Allt från radioenheter och sändare till motorkomponenter och
skyddsutrustning.

Till MRT Pop-up finns främst följande att tillgå...

• Frontskydd av pansarplåt
• Skyddslåda i pansarplåt
• Sändare MRT 10CH för styrning av upp till 10 målgrupper samt funktion för res/fäll samtliga mål samtidigt.
• Sändare MRT 7500-25 för styrning av upp till åtta målgrupper
• Extern antenn för ökad räckvidd (används främst med skyddslåda i pansarplåt)
• Inbyggt batteri med laddare.
• Transportlåda i plywood