MR 7500-25

7500-25 är vår minsta och enklaste sändare i den professionella serien.
Genom att växla mellan lägen på sändaren krävs endast fyra par manövreringsknappar samt en knapp för att växla läge. På så vis hålls storleken på sändaren till det minimala och den får med lätthet plats i till exempel fickan, även bältesklips medföljer.

MR 10CH

I synnerhet framtagen för styrning av vårt nya MRT POPUP V2.0 men klarar givetvis att styra alla MR Targets mål med mottagare 7500-25.
Med sina tio, helt individuella målpar samt funktion för att visa/dölja samtliga mål simultant ger denna sändare ett användarvänligt och lättöverskådligt gränssnitt.

Mottagare MR 7500-25

Kan monteras i samtliga av MR Targets mål för att skapa en enklare och mobilare användning av befintliga mål. Finns som färdiga enheter för direkt montering, internt och externt på befintliga mål.
Bilden visar inbyggnadsmodul för äldre versioner av MRT POPUP och Canaxa popup, observera dock att mål kan kräva omkonstruktion innan montering av mottagare kan ske.
Kontakta MR Targets för vidare information.